LPG Nedir?

LPG (Likitleştirilmiş/Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) ham petrolün rafinesinden veya doğal gazdan elde edilir.

Propan ve Bütan karışımından oluşur. Ülkemizdeki karışım oranları; tüplü LPG için yaklaşık %30 Propan ve %70 Bütan şeklindedir.

Propan Yoğunluğu : 0.520 - 0.555 gr/cm³
Bütan Yoğunluğu : 0.560 - 0.580 gr/cm³

Basınç altında kolaylıkla sıvılaşabilme özelliği, LPG’ nin depolanması ve taşınmasında büyük kolaylık sağlamaktadır.LPG normal şartlar altında GAZ halindedir. Basınçlı kaplar içinde, nispeten düşük basınçlarda sıvılaştırılabilir.LPG üzerinde uygulanan basınç kalktığında, SIVI halden, GAZ galine geçer. Sıvı halden gaz hale geçerken hacmi 250 misli artar. Bundan dolayı yüksek ısıtma değeri olan büyük miktarda gaz, küçük hacimde (basınç altında SIVI olarak) depolanabilir.

LPG zehirli bir gaz değildir.

LPG zehirli bir gaz değildir. LPG’nin ortama yayılması sonucunda LPG’nin havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki havayı(oksijen) uzaklaştırdığından ortam havasız hale gelerek ve yeterli oksijen miktarı ortamda kalmadığından buna bağlı sağlık etkileri meydana gelebilmektedir. Bu durumun aksine LPG’nin yanması sonucunda karbonmonoksit (zehirli) veya karbondioksit (boğucu) gibi gazlar ortaya çıktığından ortamın havalandırılmasına ve özellikle baca kullanımına dikkat edilmelidir.

Acil Durum Uygulamaları

Yangına Müdahale:

LPG yangınlarında ilk yapılacak iş, derhal itfaiyeyi aramaktır. Yangının oluşması için ortamda yanıcı madde, ateş/kıvılcım veya diğer ısı kaynakları ve oksijen bulunması gerekmektedir. Eğer yapılabiliyorsa tankın vanası kapatılarak gaz akışı kesilmelidir. Yangın, müdahale edecek kişiyitehlikeye sokacak kadar büyümemişse, ABC tipi yangın söndürücü ile müdahalede bulunulabilir. Açık hava yangınlarında, mutlaka rüzgar arkaya alınarak, yangın söndürücü kaynağa doğru tutularak müdahalede bulunulmalıdır. Yangın söndürüldüğü takdirde gaz kaçağı bölümünde anlatılanlar uygulanmadır.

Tank patlar mı?

Tanklar, belli bir seviyeye kadar sıvı LPG ile doludur. Eğer dışardaki alevler kabı ısıtıyorsa sıvı LPG kaynamaya başlar, iç basıncı arttırarak tüp ya da tankın emniyet valfini açar.(Tankın üzerinde bulunan emniyet valfleri içerisindeki basınç, Tankın işletme basıncının üzerinde belirlenen bir basınç değerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tankın içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün/tankın patlamasını önler.) Gaz (buhar) kısmından ısınma söz konusu ise, gaz kısmı sıcaklığını sıvı kısma iletemeyecek ve bu durumda emniyet valfini açacak bir iç basınç değerine ulaşamayacaktır (Burada sıvı LPG soğutucu rolü oynamaktadır). Yeterli iç basınç oluşmayıp emniyet valfi açılmayınca kabın bir kısmı alevlerden kızaracak ve mukavemetini kaybedecektir (Kendi kendini tavlama). Bu durum; tankın en mukavemetsiz bir yerinde şişme yapacak ve yırtılacaktır. Açığa çıkan ürün patlamaya neden olacaktır. Tankın başka bir şekilde patlaması mümkün değildir.


©2020 - Petgaz. Tüm Hakları Saklıdır.