İlgili Kişi Başvurusu

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu hakların neler olduğuna a KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan WEB Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
 

  • Şahsen başvuru,
  • Noter aracılığıyla,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in KEP elektronik posta adresine e-posta göndererek veya
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden tarafımıza e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru*

Yeşilköy mah .Çaykara cad. No:200 DÖRTYOL/HATAY

Noter aracılığıyla başvuru

Yeşilköy mah .Çaykara cad. No:200 DÖRTYOL/HATAY

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

petgaz@petgaz.hs03.kep.tr.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 

kvkk@petgaz.com.tr

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

İlgili kişi başvuruları Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.  Başvuru belgelerinizin birer kopyasını kendi arşiviniz için saklamayı ihmal etmeyiz.

Başvuru formunu görüntülemek ve indirmek için tıklayınız


©2020 - Petgaz. Tüm Hakları Saklıdır.